0920-25 40 73


Vi sätter KVALITÉ och SERVICE i fokusVI ÄR HALA BYGGPLÅT

HALA Byggplåtslageri AB registrerades 1989 och namnet HALA kommer ifrån grundarna Harry och Lars. 2014 köpte Magnus Rahkola verksamheten och 2021 gick Björn Bladmo in som delägare. 

Sedan start har vi strävat efter att ge kunder en hög kvalité och bra service för att möta deras behov.
Kontors- och verkstadslokal finns i Gammelstad, Luleå och där servar vi kunder i de nordliga delarna av landet. 
Vi arbetar med privatkunder, företag och föreningar och alla kunder är välkomna att höra av sig till oss för beställning eller offert.

Hållbarhet och miljö är viktigt för oss och med plåtens långa livslängd vill vi bidra till ett mer hållbart byggande och ett bättre klimat.

Vi sätter alltid kunden i högsta prioritet och har ett nära samarbete med beställaren.

    • Över 30 års erfarenhet

    • Norrbottens största plåtslageri

VÅRA TJÄNSTER

Byggplåtslagare

PLÅTENTREPRENADER

Plåtslageriarbeten på nyproduktioner och ROT-entreprenader.

LEGOTILLVERKNING

Måttanpassad tillverkning i alla olika metaller utifrån kundens önskemål.

SERVICE & UNDERHÅLL

Service, underhåll och felsökning av tak och fasader.

TAKBYTE

Vi hjälper dig när det är dags för takbyte, oavsett storlek och material.

TAKSKOTTNING

Takskottning och nedtagning av istappar och överhängande snö.

TAKSÄKERHET

Montering av taksäkerhets- och tillträdesanordningar.

ROSTFRIA ARBETEN

Produkter och taktäckningar med rostfriplåt.

TAKKONTROLLER

Kontroll av takets status och taksäkerhets-anordningar, samt läckageundersökningar.


TRYGG PLÅT

Auktorisationen för seriösa plåtslagerier

Trygg Plåt

Kvalitetssäkert arbetssätt

Ett auktoriserat företag har en dokumenterad projektstyrning från projektstart till överlämnande av projekt till kund. Det gör att företaget kan garantera att leveransen till kund är kvalitetssäkrad enligt överenskommelse.

Auktorisationen Trygg plåt är en garanti för kunder och uppdragsgivare att företaget har dokumenterade kunskaper och kvalitetsrutiner inom sitt verksamhetsområde.

Trygg Plåt

Extra lång garantitid

Genom Svensk Byggplåts garantifond har de auktoriserade företagen möjlighet att erbjuda sina kunder extra lång garantitid.

Trygg plåt är framtagen av bransch- och arbetsgivarorganisationen Plåt & Ventföretagen. Auktorisationen är tillgänglig för alla plåtslagerier.

Trygg Plåt

Hög trovärdighet

För att hålla hög trovärdighet utförs auktorisationen av en extern part – certifieringsorganet INCERT.

Läs mer om Trygg plåt på deras hemsida: www.tryggplat.nu


KONTAKTA OSS

Hantverksvägen 2G, 954 33 Gammelstad

0920-25 40 73

info@halabyggplat.se

Måndag-Fredag 7:00-16:00

Magnus Rahkola

VD
Mob: 070-538 49 84
E-post: magnus@halabyggplat.se

Björn Bladmo

Arbetsledare
Mob: 070-625 40 73
E-post: bjorn@halabyggplat.se

Peter Palovaara

Arbetsledare
Mob: 070-625 20 31
E-post: peter@halabyggplat.se

Ett urval av våra kunder, Leverantörer och samarbetspartners